Konkurs rozstrzygnięty!

Dnia 2 grudnia 2011 r. jury konkursu, działające w imieniu organizatorów Partnerstwa „Na rzecz Warty”, wyłoniło zwycięską nazwę dla programu rozwoju rzeki Warty w Poznaniu. Za najlepszą, spośród zgłoszonych do konkursu, jury uznało „WIR - Warta/Inicjatywa/Rozwój”. Autor wybranej nazwy otrzymuje nietuzinkową nagrodę – wspaniały rodzinny kajak turystyczny.

 

W finałowej trójce, obok zwycięskiej, znalazły się także nazwy: „zWarty Poznań” oraz „Wartopolis”. Uwagę jury zwróciła również nazwa „Värt Waard Warto!”.

 

 

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, a zwycięzcy serdecznie gratulujemy, życząc pomyślnych prądów i wielu niezapomnianych spływów.

 

 

ZASADY KONKURSU

1. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej nazwy dla programu opracowywanego w ramach partnerstwa „Na Rzecz Warty”. Celem programu jest stworzenie planu rozwoju rzeki Warty w Poznaniu. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu projektu znajdują się w zakładce 'Program'

2. Konkurs organizowany jest w jednej edycji, trwającej od dnia 29 września 2011 r. godz. 00.01 i do dnia 30 listopada 2011 r. godz. 23.59

3. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy organizatora

4. Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się na stronie www.dorzeczni.pl oraz przesłanie za pomocą umieszczonego na tej stronie formularza propozycji nazwy projektu. W konkursie można wziąć udział tylko za pośrednictwem wskazanej strony internetowej

5. Propozycje nazw nie będą publikowane na stronie w trakcie trwania konkursu

6. Ocena nadesłanych haseł będzie dokonywana przez powołane przez organizatora jury konkursu, składające się z przedstawicieli partnerstwa "Na Rzecz Warty"

7. Obrady Jury i wyłonienie laureata konkursu, tj. autora najlepszej nazwy dla programu, odbędzie się w dniu 2 grudnia 2011r.

8. Werdykt Jury zostanie opublikowany na stronie internetowej Konkursu w dniu 5 grudnia 2011r. o godz. 12.00. Jednocześnie laureat konkursu zostanie powiadomiony przez Organizatora o przyznaniu mu nagrody oraz o możliwym trybie jej odbioru pocztą elektroniczną.

9. Nagrodą w konkursie jest sprzęt sportowy - rodzinny kajak turystyczny z akcesoriami (wiosła i kamizelki asekuracyjne)

10. Wszyscy uczestnicy przenoszą na organizatora prawa autorskie w zakresie publikacji nadesłanych haseł, laureat przenosi całość autorskich praw majątkowych